Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Kurii, Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

– Papież mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego – informuje Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski.

„Minęło piętnaście lat od momentu, gdy decyzją Benedykta XVI wprowadzony zostałem w dzieje Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego. Przez ten czas, podejmując powierzone mi zadania oraz odpowiedzialność biskupią czyli apostolską, odkrywałem razem z Wami dotychczasowe dzieje, tajemnice, a także ciągle odsłaniające się nowe możliwości duchowe obecnego czasu w sercach Ludu Bożego oraz w różnych obszarach bytowania Ziemi nad Odrą i Bałtykiem. Czas ten stał się niezwykłym doświadczeniem pielgrzymowania po Bożych Drogach na obecnym etapie historii. Jeśli było w tym wszystkim coś dobrego i pozostają jakieś dobre owoce, to przede wszystkim Wasza kapłańska zasługa. To owoce Waszych modlitw, gorliwości pastoralnej i wspólnotowego zaangażowania. To także pogłębione owoce modlitwy i świętego życia serc wiernych Panu Jezusowi. Wiernych Słowu Pana. Podążających pod opieką Matki Kościoła – Zwycięskiej Królowej Polski, pod opieką Świętego Ottona oraz wszystkich naszych Patronów dzień po dniu po Drogach Pana” – pisze w liście do księży arcybiskup Dzięga.

„Chciałbym każdemu z Was, Bracia kapłani, a za Waszym pośrednictwem także każdemu i każdej z naszych Sióstr i Bracia w wierze, na czele z Osobami życia konsekrowanego, szczerze i gorąco podziękować za to świadectwo Waszej wiary. Poznaliście mnie na tyle, że każde z Waszych serc czuje i wie, co mam na myśli. Jeśli jednak moje słabości, w tym niepełne zrozumienie określonych okoliczności, a czasem nawet moje zwykłe ludzkie zmęczenie, stawało się przyczyną Waszego niepokoju, gorąco przepraszam” – dodaje enigmatycznie hierarcha.

Dalej arcybiskup pisze o tym, że w ostatnich latach miał coraz mniej sił. „Ostatnie pół roku to jednak czas radykalnego osłabienia mojego stanu zdrowia. Dlatego jesienią stało się dla mnie oczywiste, że nadszedł także czas ustąpienia z urzędu. Ojciec Święty Franciszek przychylił się do mojej prośby i dzisiaj został ogłoszony fakt przyjęcia mojej rezygnacji” – relacjonuje. Apeluje też o życzliwość wobec administratora apostolskiego. Dalej w liście pojawiają się wątki dot. m.in. „Synodu o synodalności”, wojny w Ukrainie i trudnej sytuacji gospodarczej w Europie.