To była wyjątkowa sobota w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Odbyło się tam uroczyste otwarcie długo wyczekiwanej wystawy „Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii”. Do Kamienia Pomorskiego trafiły zabytki odkrywane na terenie powiatu kamieńskiego, a na co dzień znajdujące się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

Naprawdę jest co oglądać, bo w gmachu muzeum w kilkunastu gablotach zgromadzono blisko 300 zabytków archeologicznych pokazujących okresy dziejowe od starszej epoki kamienia do średniowiecza, pochodzących z dawnych osiedli, odkrytych w grobach i skarbach lub porzuconych w nieznanych nam okolicznościach.

Wśród nich znajdziemy przedmioty związane z różnymi dziedzinami życia: ozdoby ciała i stroju, przybory toaletowe, narzędzia, broń, monety oraz naczynia wykorzystywane przez społeczności dawnych kultur, wykonane z rozmaitych surowców, od używanych powszechnie, jak glina, kamień, kość i poroże, brąz, żelazo, aż po ekskluzywne wyroby z kruszców (srebro i złoto) i kamieni półszlachetnych (bursztyn, kryształ górski i karneol). Każdy z nich ma własną, często niezmiernie interesującą historię odkrycia, a niekiedy również nie mniej intrygujące. Wszystkie zostały odkryte po 1945 roku.

Na szczególną uwagę zasługuje skarb monet rzymskich datowanych na IV-V wiek n.e. znalezionych przed wojną w okolicach Sibina (gmina Kamień Pomorski), skarb srebrnych monet wczesnośredniowiecznych odkrytych w 1959 roku w na obszarze wczesnośredniowiecznego grodu w Kamieniu Pomorskim, wśród których był m.in. denar wybity we fryzyjskiej mennicy w Dokkum przez księcia Egberta II (1068- 1090). Na wystawie prezentowane są również zabytki pradziejowe, m.in. naramienniki brązowe z II i III okresu epoki brązu z okolic Strzeżewka, miecz brązowy z Margowa odkryty w 1907 roku podczas prac ziemnych prowadzonych przy budowie szosy, datowany na III okres epoki brązu, czy gliniane naczynie z miejscowości Gacko, gdzie znany pomorski archeolog Adolf Stubenrauch w 1909 roku natrafił na 50 grobów ciałopalnych datowanych na IV okres epoki brązu.

Ekspozycja ukazuje także m.in. harpun z poroża, gliniane naczynie z okresu wczesnorzymskiego, popielnicę ze szczątkami z okresu wczesnego średniowiecza, fibule brązowe z wczesnego okresu rzymskiego, siekiery krzemienne z neolitu, miecz z III okresu epoki brązu oraz skarb srebrnych ozdób z wczesnego średniowiecza odkryty w okolicach miejscowości Piaski (gmina Wolin).

Dodatkowo na wystawie zaprezentowano kopię wczesnośredniowiecznego relikwiarza św. Korduli, unikatowego dzieła sztuki skandynawskiej, przechowywanego dawniej w skarbcu katedry kamieńskiej, które zaginęło podczas II wojny światowej. Dopełnieniem całości jest prezentacja multimedialna fotografii archiwalnych z prac archeologicznych na terenie powiatu kamieńskiego.

Wystawa będzie gościła w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej do końca 2018 roku.