Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zrównuje dokumenty zawarte w aplikacji mObywatel z dokumentami w rozumieniu tradycyjnym – ogłosił Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za informatyzację.

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który 28 lutego przyjął rząd, zakłada, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe prawa jazdy, dowody osobiste czy legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo na równi z dokumentami w aplikacji mobilnej. Dokumenty tradycyjne będą nadal obowiązywały.

W aplikacji mObywatel ma się znaleźć możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, a także wnoszenia opłat urzędowych. Wprowadzone zostaną także powiadomienia, które będą przypominały użytkownikom o konieczności aktualizacji aplikacji.

Aplikacja ma być – jak przekonuje rząd – „urzędem w telefonie”. Docelowo umożliwiać załatwienie w sposób elektroniczny wszystkich tych spraw, które dzisiaj Polacy załatwiają dzięki tradycyjnemu dowodowi osobistemu.