W piątek 12 listopada rozpoczęło się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, ankieterzy zadzwonią do losowo wybranej grupy 100 tys. osób. Podobnie jak w przypadku rachmistrzów, tożsamość dzwoniących ankieterów będzie można sprawdzić na stronie GUS lub infolinii.

Jak wyjaśnia GUS, celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Prowadzone ankiety mają też pomóc w udoskonalaniu kolejnych spisów i badań statystycznych. Badanie rozpoczęło się w piątek 12 listopada i potrwa do 24 listopada. Każda rozmowa z ankieterem potrwa około 10 minut.

Główny Urząd Statystyczny precyzuje, że „badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci)”.

Ankieter statystyczny będzie dzwonił z numeru telefonu: 22 828 88 88. GUS podkreśla, że tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie internetowej lub za pośrednictwem infolinii 22 279 99 99 czynnej od poniedziałku do soboty w godz. 10-14.

O co będzie pytał ankieter w badaniu kontrolnym? W pierwszej kolejności o sposób przeprowadzenia spisu powszechnego w badanym mieszkaniu. Jeśli spis odbył się za pośrednictwem rachmistrza spisowego, ankieter zada pytania dotyczące jego zachowania w trakcie wywiadu spisowego. Następnie przejdzie do pytań, które dotyczą tego, kto mieszkał w badanym mieszkaniu. Druga cześć kwestionariusza wywiadu dotyczy respondenta. Ankieter zapyta m.in. o imię i nazwisko, datę urodzenia, poziom wykształcenia, narodowość oraz odczuwaną przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. GUS przypomina:

Ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. GUS poinformował, że udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Z kolei pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną.