Powiat Kamieński pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica” w wysokości 56 tys. złotych. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 14 tys. zł.

Dofinansowaniem zostały objęte szkoły ponadpodstawowe powiatu: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. Zakupione zostaną interaktywne monitory dotykowe, specjalistyczne oprogramowania oraz materiały edukacyjne wykorzystujące TIK.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020-2024 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).