Jednym z prowadzonych przedsięwzięć jest program ‘Czyste Powietrze’ adresowany właśnie do osób fizycznych, które chcą poprawić efektywność energetyczną posiadanych lub aktualnie budowanych obiektów mieszkalnych.

Co dokładnie możemy sfinansować ze środków programu 'Czyste Powietrze'?
Dotacje i pożyczki pozyskane z programu możemy wykorzystać zarówno na termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO, jak również zakup i montaż nowego źródła ciepła w zamian za piece wykorzystujące paliwa stałe. Dodatkowo z funduszy oferowanych w ramach programu można sfinansować przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną. Szczegółowych informacji na temat samego przedsięwzięcia oraz składania wniosków dla beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Skoro mowa o mikroinstalacjach, warto wyjaśnić, w jaki sposób można produkować energię na własne potrzeby, a jej nadwyżki wprowadzać do sieci i odbierać w dogodnym dla siebie terminie.

Zostań prosumentem
Prosumentem w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii znowelizowanej w kwietniu 2019 roku jest konsument, który wytwarza energię w mikroinstalacjach OZE, ale energia ta musi pochodzić ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej, wiatru, biomasy czy biogazu), a jej wykorzystanie jest możliwe wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego prosumenta. Darmową energię elektryczną pozyskaną w ciągu dnia, np. z instalacji fotowoltaicznej, może on na bieżąco spożytkować na funkcjonowanie domowych sprzętów, a wyprodukowana nadwyżka zostanie przekazana do sieci. Można ją wykorzystać np. wieczorem, kiedy instalacja nie będzie już produkować energii. Gdy będzie taka potrzeba, prosument odbierze ją w 80 proc., ponieważ przysługuje mu odpowiedni opust, którego kwota zależy od wielkości posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Nowa definicja mikroinstalacji
Obowiązująca wersja wspomnianej już ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacją nazywa instalację, której łączna moc nie przekracza 50 kW. Dodatkowo instalacja ta musi być przyłączona do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. Dzięki wprowadzonym zmianom właściciele planujący tego typu przedsięwzięcie montowane na gruncie czy własnym dachu nie będą potrzebowali czasochłonnego w uzyskaniu pozwolenia na budowę, co jest dla nich dodatkową korzyścią.

A może masz już instalację OZE w domu lub firmie?
W takim razie weź udział w naszym konkursie! Poszukujemy pasjonatów ekologii, którzy zdecydowali się na wykorzystywanie energii z naturalnych źródeł. Napisz nam w nie więcej niż 200 słowach, co skłoniło Cię do podjęcia takiej decyzji i jakie dzięki niej osiągasz oszczędności. Dołącz zdjęcie z posiadaną instalacją i całość prześlij na adres konkurs-oze@ine-isd.org.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najlepsze i opublikujemy je na portalu www.chronmyklimat.pl oraz na fanpage’u na Facebooku. Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy nagrody.