Agnieszka Peplińska-Kot 1 października br. została powołana przez Burmistrz Wolina na funkcję pełniącej obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. Zmiana nastąpiła w momencie przejścia na emeryturę Pani Grażyny Stachury, dotychczasowej dyrektor gminnej placówki, którą kierowała przez ostatnie 40 lat.

Uważam, że należy patrzeć na bibliotekę przede wszystkim z punktu widzenia użytkowników, ich komfortu i atrakcyjnej oferty. Aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę dla mieszkańców, będziemy regularnie badać potrzeby i preferencje. W dobie internetu i masowych mediów biblioteka nie może czekać, aż mieszkaniec wykona pierwszy krok. Musimy wyjść z inicjatywą, zaprosić i zachęcić mieszkańców do siebie i naszej oferty. Biblioteka poza tradycyjną usługą zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych, musi także oferować usługi kulturalne i edukacyjne. Dlatego chcemy wykorzystać nasze mocne strony, czyli przestronny i estetyczny budynek, dostępność dla osób niepełnosprawnych, lokalizację w centrum miasta z dostępnym parkingiem oraz dogodne dla użytkowników godziny pracy (czynne także w sobotę). Posiadamy bardzo bogaty księgozbiór, nowoczesny sprzęt, bezpłatny dostęp do internetu, katalog on-line, stronę internetową i profil na portalu społecznościowym. Poszerzymy ofertę biblioteki o zajęcia dla dzieci i młodzieży na cały rok. Będziemy organizować bezpłatne szkolenia tematyczne, zajęcia dla rodziców i dzieci, spotkania z pisarzami i ludźmi kultury oraz zajęcia praktyczne. Wielkim wyzwaniem jest dla mnie, aby wprowadzić usługę dostarczania książek do domów, dla osób starszych i niepełnosprawnych. Rozpoczniemy również akcję pn. „Weź książkę”, która będzie popularyzować czytelnictwo. Polegać będzie na umiejscowieniu koszyków z książkami w miejscach publicznych, tak aby mieszkańcy mogli pożyczać dla siebie i następnie przekazywać przeczytane książki. Dużo pracy włożymy również w pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na nasze inicjatywy oraz poszerzymy współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi  – komentuje dyrektor Peplińska-Kot

Agnieszka Peplińska-Kot od urodzenia mieszka w Wolinie. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku pedagogika opiekunczo-wychowawcza. Ostatnie kilka lat zawodowo związana z placówkami szkolnymi w gminie Wolin – PSP w Wolinie oraz PSP w Dargobądzu.