W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. W tym roku świadectwa i inne dokumenty, abiturienci mogli odbierać indywidualnie lub w małych grupach, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Absolwenci Techników: Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Hotelarskiego i Obsługi Turystyki, wchodzili do szkoły pojedynczo, aby w obecności dyrektora szkoły i wychowawców odebrać świadectwa, dyplomy, nagrody i upominki oraz gratulacje z okazji ukończenia szkoły.

Statuetkę Primus Inter Pares oraz nagrodę Starosty Kamieńskiego otrzymała najlepsza absolwentka Nikola Radzikowska. Starostwo Powiatowe ufundowało również Statuetkę dla najlepszego sportowca, którą odebrała Paulina Moskaluk oraz dyplomy uznania dla Dominiki Parzybut, Julii Koseckiej i Laury Dobrowolskiej, za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Mateusz Nocuń wyróżniony został dyplomem uznania za wysoką aktywność w konkursach z języka angielskiego. Kameralną uroczystość zakończyły pamiątkowe zdjęcia przy pomniku patrona szkoły Stanisława Staszica.

źródło:
ZSP Kamień Pomorski