Dziennik Rzeczpospolita donosi o precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, iż obowiązkiem opłacania abonamentu RTV objęte są też smartfony, komputery i tablety. 

Nie masz w domu telewizora lub radia? Nie szkodzi. Abonament RTV powinniśmy płacić także od smartfonów, tabletów, czy komputerów. I nie ma znaczenia, że nie oglądamy na tych urządzeniach telewizji, czy radia – wystarczy, że mamy taką możliwość. Tak w marcu ubiegłego roku uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

„Za całkowicie niezrozumiały uznać należało pogląd sądu pierwszej instancji, jakoby z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych miało wynikać, że osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń niewymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego” – brzmi fragment wyroku. NSA zajmował się interpretacją prawa oraz definicją odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Na wyrok NSA powołuje się również Poczta Polska, której upoważnieni pracownicy mają prawo kontrolować obowiązek płacenia abonamentu RTV. Według Poczty „użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych” – podaje infor.pl .

Wysokość abonamentu ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na dany rok, co oznacza, że od 1 stycznia obowiązują konkretne stawki:

 

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Polacy, którzy do 25 stycznia 2024 r. zapłacą abonament RTV z góry za cały rok, mogą liczyć na 10 proc. zniżkę