W dziwnowskim Domu Kultury, w obecności marszałka województwa zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, podpisano umowę na ponad 9 mln Euro na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zadań w ramach utworzonego partnerstwa obejmującego gminy z terytorium powiatu kamieńskiego, w tym: Gminę Dziwnów, Gminę Golczewo, Gminę Międzyzdroje, Gminę Kamień Pomorski, Gminę Świerzno, Gminę Wolin i Starostwo Powiatowe.

Co to oznacza dla każdego mieszkańca? To niemal zagwarantowane pieniądze na wspólną infrastrukturę taką jak kładki, zejścia na plażę, termomodernizacja obiektów publicznych, miejsca biwakowe czy rewitalizacja terenów zielonych oraz projekty skierowane bezpośrednio dla mieszkańców, które będą wspierać m.in. seniorów czy osoby o szczególnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów). Wszystkich projektów w partnerstwie jest ponad 40 i każdy z nich wspierać będzie naszą społeczność. Kluczem realizacji projektów objętych ZIT jest współdziałanie  w partnerstwie, czyli wyście poza strefę komfortu gmin i działanie ponad granicami administracyjnymi.

Na co mogą liczyć mieszkanki i mieszkańcy tych terenów? Jakie konkretne inwestycje zostaną zrealizowane?

GMINA KAMIEŃ POMORSKI

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie
– 1,49 mln złotych z czego dofinansowanie 1,27 mln złotych 

Termomodernizacja budynku Kościuszki 3a w Kamieniu Pomorskim – siedziby Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
– 1,96 mln złotych z czego dofinansowanie 1,67 mln złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Kamień Pomorski. Utworzenie Klubu Seniora w Budynku Kościuszki 3
– 2,3 mln złotych z czego dofinansowanie 1,95 mln złotych

Rozbudowa infrastruktury rowerowej w gminie Kamień Pomorski. Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej.
– 3,5 mln złotych z czego dofinansowanie 3 mln złotych

Remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na Potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury
– 2,6 mln złotych z czego dofinansowanie 2,2 mln złotych

GMINA WOLIN

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, Szkoła Podstawowa w Wolinie
– 2,3 mln złotych z czego dofinansowanie 2 mln złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Wolin – Centrum Aktywnego Seniora
1,8 mln złotych z czego dofinansowanie 1,54 mln złotych

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Wolin. Realizacja plaży w Wolinie
5 mln złotych z czego dofinansowanie 4,25 mln złotych

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-turystyczne (stanowiska biwakowe dla kamperów) składowania jednostek pływających
850 tys. złotych z czego dofinansowanie 722 tys. złotych 

GMINA ŚWIERZNO

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Świerzno. Termomodernizacja budynku oświatowego w Gostyniu Nr 5.
2,8 mln złotych z czego dofinansowanie 2,42 mln złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Świerzno.
632 tys. złotych z czego dofinansowanie 537 tys. złotych

Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Świerzno
52 tys. złotych z czego dofinansowanie 45 tys. złotych

GMINA GOLCZEWO

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Golczewo. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej
1,44 mln złotych z czego dofinansowanie 1,21 mln złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Golczewo
427 tys. złotych z czego dofinansowanie 363 tys. złotych

Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Golczewo
522 tys. złotych z czego dofinansowanie 444 tys. złotych

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie
2,53 mln złotych z czego dofinansowanie 2,15 mln złotych

GMINA DZIWNÓW

Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w gminie Dziwnów
630 tys. złotych z czego dofinansowanie 495 tys. złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Dziwnów
211 tys. złotych z czego dofinansowanie 180 tys. złotych

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Bajkowa w Łukęcinie
840 tys. złotych z czego dofinansowanie 420 tys. złotych

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Westerplatte w Międzywodziu
1,1 mln złotych z czego dofinansowanie 550 tys. złotych

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu.
663 tys. złotych z czego dofinansowanie 333 tys. złotych

GMINA MIĘDZYZDROJE

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej.
5,4 mln złotych z czego dofinansowanie 2,1 mln złotych

Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Międzyzdroje
641 tys. złotych z czego dofinansowanie 544 tys. złotych

Integracja środowisk senioralnych obszaru PPK poprzez wspólne programy szkoleniowe.
54 tys. złotych z czego dofinansowanie 45 tys. złotych

Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Międzyzdroje – popołudniowe Kluby „Otwarte życie”
235 tys. złotych z czego dofinansowanie 200 tys. złotych

POWIAT KAMIEŃSKI

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.
5 mln złotych z czego dofinansowanie 2,37 mln złotych

Rozwój infrastruktury i wyposażenia szkół ponadpodstawowych ukierunkowany na poprawę warunków nauki w obszarze PPK. Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby pracowni zawodowej – stajni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
6 mln złotych z czego dofinansowanie 4,2 mln złotych

DSC02234
Aperture: 3
Camera: ILCE-7M3
Iso: 500
Orientation: 1
« z 16 »