Pierwsze podsumowanie tegorocznej akcji PIT pokazuje, że złożono więcej zeznań i wyższy będzie też podatek należny. Złożono łącznie 859.283 zeznania podatkowe, o 18 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Aż 88,21% wszystkich zeznań złożono elektronicznie. W ubiegłym roku 84,41%. Podatnicy chętnie korzystali z możliwości jakie dawał im Twój e-PIT. W Zachodniopomorskiem tą drogą złożono 367.570 zeznań (prawie 43 % wszystkich złożonych zeznań, w ubiegłym roku 37,55%).

Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się 138.095 podatników, natomiast wspólnie z dzieckiem 27.936. Podatnicy złożyli również 400 zeznań z doliczonymi dochodami małoletnich dzieci. 5,8 % podatników kwalifikowało się do opodatkowania w II progu podatkowym (43.221 zeznań).

Podatek należny z ubiegłorocznych zeznań podatkowych wynosi 4.155.845.260 zł i jest większy od ubiegłorocznego o 139.185.003 zł. Mimo pandemii zadeklarowane podatki z działalności gospodarczej były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 90 mln zł i wyniosły 1.993.800.361 zł. Zwiększyły się również wpływy podatkowe od tzw. zysków kapitałowych i inwestowania na giełdzie – są one wyższe od ubiegłorocznych o nieco ponad 48,4 mln zł (w ubiegłym roku 25.103.834 zł). Z tego tytułu do opodatkowania zgłoszono dochód w wysokości 404.317.728 zł. W 4.112 zeznaniach PIT-38 podatnicy zadeklarowali straty w wysokości 85.622.447 zł. O niecałe 2 mln zł zmniejszyły się natomiast deklarowane wpływy podatkowe z PIT-37, czyli m.in. ze stosunku pracy czy umów zlecenia.

O 166 wzrosła liczba „milionerów”. W tym roku w 1.647 zeznaniach podatkowych wykazano przychody/dochody wyższe niż 1 mln zł. Najwięcej „podatników milionerów” – bo aż 1.569 – prowadziło działalność gospodarczą,. Zachodniopomorscy podatnicy rozliczają też przychody/dochody z najmu – złożono 35.870 zeznań z wykazanym najmem. Najwięcej było PIT-28, czyli ryczałtowanego opodatkowania najmu. Łącznie do opodatkowania z tego tytułu zgłosili kwotę 675.593.757 zł.

Nadal chętnie korzystamy z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania ulgą internetową i termomodernizacyjną. Specyficzna ulga internetowa – przysługująca tylko nowym podatnikom przez dwa kolejne lata – została odliczona aż 22.387 razy na łączną kwotę 13.031.300 zł (w ubiegłym roku 13.760 razy na kwotę prawie o połowę niższą 7.765.572).
Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystano w 10.300 zeznaniach na kwotę 186.949.500 zł (w roku ubiegłym 4.667 raz na kwotę 84.738.805 zł).

Z ulgi prorodzinnej skorzystano w 157.141 zeznaniach na kwotę 217.383.542 zł. Dodatkowo podatnicy odliczyli 416.140.584 zł z tytułu przysługującej ulgi na dzieci (wykorzystywanej jeśli kwota odliczenia ulgi prorodzinnej przekracza sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie 2020 roku) w ubiegłym roku z ulgi na dzieci skorzystało 158.772 podatników na kwotę 221.833.822 zł plus kwota dodatkowa 440.287.289 zł.

Ulgę rehabilitacyjną wykazano w 43.718 zeznaniach. Łącznie odliczono 118.196.357 zł. W ubiegłorocznych zeznaniach odliczono ulgę rehabilitacyjną na kwotę 121.369.281 zł –  w 44.979 zeznaniach.

W tym roku mniej było deklarowanych dochodów z zagranicy. Podatnicy złożyli 22.458 załączniki PIT-ZG ( w ubiegłym roku 27.471).

Zachodniopomorscy podatnicy korzystają też z możliwości odliczenia darowizn:

  • na działalność pożytku publicznego odliczono 9.992.506 zł (16.646 podatników),
  • na cele kultu religijnego odliczono 6.874.653 zł (5.707 podatników),
  • na krwiodawstwo odliczono 1.255.825 zł (5.830 podatników),
  • na kształcenie zawodowe odliczono 9.435 zł (17 podatników).

Podatnicy skorzystali też z nowych, covidowych darowizn. Darowiznę na cele zwalczania COVID-19 odliczono w 625 zeznaniach podatkowych na kwotę 542.974 zł. natomiast darowiznę z tytułu nieodpłatnego przekazania tabletów
i przenośnych komputerów odliczyło 47 podatników na łączną kwotę 166.367 zł.

Zwiększyła się deklarowana kwota przeznaczona jako 1 % na organizacje pożytku publicznego. W tym roku jest to już 37.447.938 zł (w ubiegłym roku 35.882.534 zł). Niestety o 1.286 zmniejszyła się liczba podatników, którzy deklarowali przekazanie 1 % na opp. Seniorzy rozliczanie przez organy emerytalno-rentowe złożyli 7.642 formularze PIT-OP deklarujące 1 %. Największy odpis na 1 % dla opp wyniósł 180.343 zł.

Po raz pierwszy w zeznaniach pojawiła się tzw. tzw. danina solidarnościowa. Dotyczy ono tylko osób, których dochód po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekroczył 1 mln zł. W 1.251 zachodniopomorskich zeznaniach wskazano 59.229.764 zł daniny solidarnościowej. 

 

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej 

w Szczecinie