Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. wyniosło 8271 zł brutto, co oznacza wzrost o 11,3 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze w skali roku spadło o 0,4 proc.

Co ciekawe, wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w kwietniu br. w stosunku do marca 2024 r. spadło spadło o 1,6 proc. „Spadek ten spowodowany był większą skalą wypłat w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych” – wyjaśnił GUS.