Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęto przemarszem przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji, mieszkańców pod Mogiłę Zbiorową Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie. W wydarzeniu udział wzięła również bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży naszych szkół pod troskliwą opieką dyrektorów, nauczycieli i opiekunów oraz wolińskich harcerzy.

Po słowach uznania dla poległych wyrażonych przez Burmistrz Wolina p. Ewę Grzybowską ks. kanonik Leszek Konieczny wspólnie z zebranymi odmówił modlitwę w intencji ofiar II wojny światowej. Uroczystość zakończono złożeniem wieńców i kwiatów pod Mogiłą Zbiorową Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach w obronie i służbie Polsce.