W obecności Starosty, Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz pocztów sztandarowych, w Kamieniu Pomorskim obchodzono dziś 79. Rocznicę Zdobycia Ziemi Kamieńskiej. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze, skąd po Mszy świętujący złożyli wieńce i kwiaty na placu 5 marca, pod pomnikiem „Poległym za polskość tych ziem”.

5 marca 1945 roku miasto zostało zdobyte przez czołgi 2 armii pancernej gwardii I Frontu Białoruskiego. Niestety w wyniku starć zniszczeniu uległo 40% zabudowy, w tym prawie całkowicie Stare Miasto. Następnie miejscowość została przekazana polskiej administracji.

« z 15 »

Po II wojnie światowej Kamień znalazł się w granicach Polski. Przejęto ruiny i rozpoczęła się trwająca 30 lat odbudowa. Powstał nowy Kamień, licznie odwiedzany w ciągu całego roku przez turystów, którzy podziwiają cenne zabytki odbudowany ratusz gotycki w centrum rynku, XVIII-wieczną budowlę ryglową – obecnie hotel, zachowane fragmenty średniowiecznych murów miejskich z Bramą i Basztą Wolińską oraz liczne inne obiekty, a przede wszystkim katedrę wraz z całym osiedlem katedralnym, które w 2005 roku wpisane zostało na listę pomników historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.