Na początku marca 1945 r. I Armia Wojska Polskiego dowodzona przez gen. Stanisława Popławskiego i wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego dowodzone przez Marszałka Gieorgija Żukowa dokonały szturmu na niemieckie oddziały m.in. na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych działań w dniu 5 marca 1945 r. zdobyte zostało Golczewo.

Walki w samym Golczewie nie trwały długo. Część domów płonęła od ostrzału czołgów, inne zostały podpalone przez Niemców. Niewielka część garnizonu radzieckiego pozostała w Golczewie do lata 1946 r., stacjonując w pobliskich fortach w Sosnowicach. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli napływać w maju-czerwcu 1945 r. Starsze pokolenie mieszkańców to głównie ludność przesiedlona m.in. z kresów wschodnich, byłego ZSRR i z centralnej Polski. To dzięki tym pierwszym osadnikom w Golczewie powstało przedszkole, szkoła, urząd pocztowy, Państwowe Nadleśnictwo, pierwsze sklepy, warsztaty, tartak.

Współczesne Golczewo to małe, spokojne miasteczko z bogatą historią, sięgającą IX i X w. W naszej karcie historii ważna jest jeszcze jedna data tj. 5 marca 1945 r. – zdobycie Golczewa.

Wszystkich mieszkańców, którzy pragną oddać hołd poległym żołnierzom, jeńcom wojennym oraz wszystkim imiennym i bezimiennym pionierom Ziemi Golczewskiej zapraszamy na uroczystość z okazji 74. rocznicy zdobycia Golczewa. Obchody odbędą się na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Sosnowicach w dniu 6 marca br. o godz. 12:00.

Źródło inf.:
G. Harder, M. Klasik „Dziwnowski front 5.3.1945-4.5.1945”, 2011
UM w Golczewie