GUS poinformował w czwartek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 7379,88 zł. Względem sierpnia 2023 r. wzrost wyniósł o 0,1 proc. To ok. 10 zł. W stosunku rocznym wzrost wyniósł 10,3 proc., a realny, po uwzględnieniu inflacji, 2,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje, które rzucają światło na kwestie wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. w porównaniu z wrześniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 10,3 proc. I wyniosło wspomniane wyżej 7379,88 zł brutto. Względem sierpnia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,1 proc. To nieco ponad 10 zł.

Tempo wzrostu płacy warto rozpatrywać w odniesieniu do inflacji. Jeśli bowiem płace rosną szybciej, niż pieniądze tracą wartość, Polacy mają szansę na bogacenie się. Jeśli tempo inflacji wyprzeda wzrost płac, to realnie w kieszeniach zostaje nam mniej. Inflacja za wrzesień wyniosła 8,2 proc.

Warto też zwrócić uwagę, że wzrost pensji jest widoczny głównie względem minionego roku. Od marca pensje niemal się nie zmieniają. I tak w trzecim miesiącu roku wskaźnik wyniósł 7508,34 zł, w kwietniu było to 7430,65 zł, w maju 7181,67 zł, w czerwcu 7335,20 zł, w lipcu 7485,12 zł. W sierpniu – 7368,97 zł.