W rządowym wykazie prac legislacyjnych pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Płaca minimalna, która obecnie od 1 lipca wynosi 3600 zł brutto, w 2024 roku wzrośnie łącznie do kwoty 4300 zł brutto – wynika z projektu rozporządzenia, który ujrzał światło dzienne 1 sierpnia br. W przyszłym roku, z uwagi na wciąż wysoką inflację, płaca minimalna także wzrośnie dwa razy.

W opisie projektu czytamy, że rząd nie porozumiał się w terminie z Radą Dialogu Społecznego, z którą prowadził negocjacje ws. płacy minimalnej, więc Rada Ministrów – zgodnie z prawem – ustaliła kwotę najniższego wynagrodzenia na własną rękę. „W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.”  – czytamy.

Co proponuje rząd? Rada Ministrów wobec wysokiej inflacji pozostaje bezradna. Przepisy obligują bowiem ustawodawcę do dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej, jeśli prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen przekracza 5 proc., a tak też stanie się – zgodnie z prognozami – także w 2024 roku. „W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł oraz od dnia 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł” – czytamy w opisie projektu.

Stawka godzinowa 1 stycznia wzrośnie do 27,7 zł brutto, a od 1 lipca do 28,1 zł brutto.