Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Ustawa zakazuje wykonywania pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich placówkach handlowych. Wyjątkami od zakazu są m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, restauracje, cukiernie, sklepy z prasą, placówki pocztowe czy lecznice dla zwierząt.

W 2022 roku wypadało łącznie 7 niedziel handlowych i tak samo będzie w 2023 roku. Według ustawy są to: ostatnia niedziela stycznia, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnia niedziela sierpnia, niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy oraz dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Niedziele handlowe wypadają więc w następujące dni:

  • 29 stycznia 2023 r.
  • 2 kwietnia 2023 r.
  • 30 kwietnia 2023 r.
  • 25 czerwca 2023 r.
  • 27 sierpnia 2023 r.
  • 17 grudnia 2023 r.
  • 24 grudnia 2023 r.