Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu ponad 6500 zł brutto – podał GUS. Wzrost wynagrodzeń wyniósł 13 proc., czyli jest nadal wolniejszy niż inflacja.

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wyniósł 13 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Jest to nieco poniżej konsensusu analityków przepytanych przez PAP Biznes.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto – podał GUS. Z kolei średnia płaca, włącznie z wypłatami z zysku, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto.