500 plus nie dla wszystkich. Nie dla najbogatszych ani dla tych, którzy unikają pracy i żyją ze świadczeń. Około 58 mld zł trafiło do rodzin jako 500 plus od początku wprowadzenia tego programu. Badania pokazują, że jest duża grupa zwolenników zmian w zasadach pomocy Rodzina 500 plus. 

O zmianach dyskutuje się w społeczeństwie, padają uwagi ekspertów. Fala komentarzy wzbiera zawsze po informacjach o niskiej aktywności zawodowej kobiet, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, by nie stracić świadczeń na dzieci. Albo wtedy, gdy wsparcia nie dostaje samotna matka, bo o kilka złotych przekracza próg dochodowy.

Wypłacanie od kwietnia 2016 roku ponad 20 mld zł rocznie żywej gotówki poprawiło sytuację rodzin z dziećmi, szczególnie tych, w których pociech jest kilkoro, rodzice mało zarabiają. Jednak w trzecim już „rozdaniu” programu widać, co – mimo ogólnego „tak” – nie jest za bardzo społecznie akceptowane.

Niedawno na portalu ciekaweliczby.pl opublikowane zostały wyniki reprezentatywnych badań w kilku kwestiach dotyczących 500 plus. Kwestiach, które budzą dużo emocji.

Okazuje się, że blisko 3/4 (73 proc.) pytanych chciałoby przyznania 500 plus wszystkim samotnym rodzicom. Nieco mniej, 70 proc. jest za tym, by wsparcie obejmowało każde dziecko pod warunkiem, że choć jeden rodzic pracuje. Dwie trzecie (66 proc.) nie ma nic przeciw odebraniu świadczeń wychowawczych najbogatszym rodzinom.

Połowa jest za ograniczeniem, a 29 proc. za odebraniem tej pomocy rodzicom, którzy uchylają się od pracy. Popularnością cieszy się też pomysł przyznania 500 plus na każde dziecko pod warunkiem, że dzieci podlegają obowiązkowym szczepieniom (52 proc.) oraz propozycja zastąpienia gotówki bonami na gwarantowane posiłki w szkołach i materiały edukacyjne dla dzieci (51 proc.).

Badanie pokazuje też, jak do poszczególnych spraw podchodzą sympatycy partii rządzącej i opozycyjnej. Są kwestie, w których właściwie nie ma różnic. Podobny odsetek badanych sympatyków PiS (79 proc.) i PO (78 proc.) jest za przyznaniem 500 złotych na dziecko wszystkim samotnym rodzicom. Co ciekawe, więcej sympatyków PiS (53 proc.) niż PO (46 proc.) jest za tym, by wobec osób, które unikają pracy, bo wolą żyć z różnych świadczeń i zasiłków – ograniczyć tę pomoc, by zachęcić ich do pracy.

Niedawno ministerstwo pracy podsumowało program. Z danych na koniec września wynika, że 500 plus dostaje 3,8 mln dzieci (2,47 mln rodzin). Od początku, czyli od 1 kwietnia 2016 do rodzin trafiło 57,8 mld zł. W 2017 roku urodziło się 402 tys. dzieci. Wskaźnik dzietności wzrósł do 1,45 (w 2015 r. wynosił 1,29), jednak po I półroczu tego roku prognozy liczby urodzeń nie są już tak optymistyczne.