120 mln złotych, na taką kwotę udało się zrealizować 50 inwestycji w Gminie Kamień Pomorski. Burmistrz Stanisław Kuryłło postanowił na finiszu podsumować swoje urzędowanie. Co najważniejsze zrealizowane zadania nie przyczyniły jednak do wzrostu deficytu, który w ostatnich latach spadł o 60%

34 – letnia historia samorządu kamieńskiego nie widziała takich środków jakie wydatkowano na inwestycje w ostatnich latach. 120 mln złotych, 80% z nich pochodziło z zewnętrznych dofinansowań, zrobiliśmy to redukując zadłużenie gminy o 60%mówi Stanisław Kuryłło.

Łącznie w ostatnich latach wykonano 50 różnego rodzaju inwestycji.