Konkretnie chodzi o odcinki Wisełka-Żółwino -Domysłów (około 4,9 km) oraz Wartowo – Sierosław (około 4,4km). Ponad dziewięć kilometrów nowej sieci zostanie zrealizowane dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Realizacja budowy sieci wodociągowej na trasie Wisełka-Żółwino-Domysłów pozwoli zaopatrzyć mieszkańców zarówno Żółwina i Domysłowa w wodę świeżą, regularnie badaną przez Sanepid, której proces uzdatniania przebiega pod nadzorem specjalistycznej kadry pracowników gminnej Spółki komunalnej.

Obecnie mieszkańcy tych miejscowości pobierają wodę ze studni przydomowych a ich jakość jest różna. Często jej w nich brakuje. Studnie przydomowe rzadko są poddawane regularnym badaniom jakości wody przez ich właścicieli, a co za tym idzie w przypadku ognisk mikroorganizmów lub bakterii z grupy Coli nie są podejmowane działania mające na celu usunięcie problemu. Budowa sieci wodociągowej pozwoli również na wyeliminowanie w znacznym stopniu studni przydomowych. Szacuje się, że jest ich ok. 50 których ilość i zagęszczenie w terenie wpływa również negatywnie na przyrodę. Duża liczba nie do końca kontrolowanych odwiertów, powoduje szybsze wysychanie gleby w warstwach korzennych roślin a ma to miejsce w bliskości Wolińskiego Parku Narodowego. 

Przyznane wcześniej środki finansowe w ramach RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja na budowę „Sieci wodociągowej Domysłów Kolonia – Domysłów” pozwolą „zamknąć” całość inwestycji wodociągowej w tym tak ważnym rejonie i zabezpieczą dwustronnie mieszkańcom w wodę pitną w razie awarii z ujęć zlokalizowanych w miejscowościach Wisełka i Ładzin.

Z kolei wykonanie wodociągu na odcinku Wartowo – Sierosław zapewni – mieszkańcom jak i wczasowiczom, osobom przebywających w gospodarstwach agroturystycznych – dostawę wody pitnej z różnych ujęć : Wisełka, Świętoujść, Ładzin, Sierosław, Wolin, głównie podczas zwiększonego zapotrzebowania na wodę w sezonie letnim.

Dwustronne zabezpieczenie wody pitnej w Wartowie jest nie do przecenienia. Lokalizacja nad przepięknym Jeziorem Koprowo sprawia, że jest to miejsce wyjątkowo intratne, ciekawe dla inwestorów zarówno indywidualnych i jak i przedsiębiorców. Lokalizacja i walory turystyczne powodują szybką ekspansję strefy przeznaczonej pod zabudowę i aby zapewnić dalszy rozwój miejscowości i terenów przyległych, konieczna jest powyższa inwestycja.