Wydzierżawię w Wolinie  obiekt czterech garaży w tym jeden z kanałem , wraz z przyległym utwardzonym placem 1000m2. Garaże wyposażone w instalację elektryczną , wentylację mechaniczną system alarmowy.
Informacje : tel. 500166568