– Kończymy dziś jeden etap, a wytyczamy sobie nowe wyzwania. Skupimy się na kolejnych terenach zielonych, myślę że niebawem zajmiemy się parkiem przy bibliotece czy MDK. Chciałbym, aby tych przestrzeni zielonych było więcej – powiedział w trakcie piątkowej konferencji prasowej Burmistrz Mateusz Bobek. Łącznie dzięki projektowi „Morze Zieleni” w Międzyzdrojach na 9 obszarach miasta pojawiło się 300 nowych drzew, 20 tys. kwiatów oraz 50 tys. bylin.

17 września b.r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu inwestycyjnego pn.„Międzyzdroje –Morze Zieleni”. Projekt realizowany był w latach 2016 – 2021. Zakładał stworzenie atrakcyjnych, zielonych terenów w mieście i ich zagospodarowanie. Został on przygotowany i opracowany przez firmę Najda Consulting, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”.  Uzyskał on dofinansowanie w wysokości 5 142 338,16 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 10 957 281 zł.  

Stąd w międzyzdrojskim projekcie znalazły się tereny, które nie stanowiły jednej przestrzeni parkowej, lecz znajdowały się w różnych lokalizacjach w obrębie granic miasta. Tereny, które zostały objęte projektem to łącznie 8,8053 ha,  zostały podzielone na 8 obszarów: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności i Park Popołudniowy. Obecna na konferencji architekt projektu Katarzyna Chmielewska z pracowni „Górski – Chmielewska –Architekci” przedstawiała ogólną koncepcję projektowanych parków, wskazując na indywidualny charakter każdego z nich oraz ich związki z morzem.

Podczas przedstawionej prezentacji ukazano retrospekcję zagospodarowanych terenów: przed i po ich realizacji. W projektowaniu „Morza Zieleni” udział wzięło aż 30 – tu projektantów, nasadzono łącznie 300 drzew, około 20 000 krzewów i ponad 85 000 bylin, traw i roślin cebulowych. Powstały nowe ciągi piesze, elementy małej architektury i nowe miejsca rekreacji przeznaczone dla młodszych i starszych użytkowników parków. Głównym wykonawcą projektu była firma „Gorbud” s.c. ze Świdwina, którą na konferencji reprezentował Prezes Kamil Skoczny. Z prawdziwym wzruszeniem w głosie prezes Skoczny dziękował za 1,5 roku współpracy przy realizowanym projekcie. Szczególne słowa podziękowania kierował na ręce Burmistrza Międzyzdrojów i pracownika Referatu Inwestycji odpowiedzialnego merytorycznie za projekt Pani Kornelii Litrze.

Jak podsumował Burmistrz Mateusz Bobek: cieszę się, że taki projekt powstał i widzę potrzebę by w międzyzdrojskiej przestrzeni było dużo stref zielonych, stref relaksu. Dlatego będziemy starali się w przyszłych latach kontynuować takie działania. Myślę, że uda nam się zagospodarować kolejne obszary jak np. teren przed Biblioteką (ul Kolejowa – Norwida), czy teren przy Międzynarodowym Domu Kultury (górka przy parkingu) oraz przestrzeń przy nowo powstałym Centrum Administracyjno – Kulturalnym. W planach mamy również dalsze urządzenie Parku Ekologicznego, który znajduje się w części promenady zachodniej, pomiędzy ul. Spokojną i Cichą ( pomiędzy Parkiem Aktywności i Parkiem Popołudniowym ). Dotychczas zamontowaliśmy tam nowe urządzenia, nową siłownię.  Liczymy również na możliwość realizacji kładki po koronach wydm w części wschodniej promenady. Tak więc, zapraszamy!  Morze zieleni i przygody – tylko u NAS!