Matematyka jest kolejnym tegorocznym egzaminem ósmoklasistów. Wczoraj pisali język polski, jutro zmierzą się z językiem obcym. Do egzaminu ósmoklasisty musi przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

We wtorek ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Dziś czas na królową nauk. Egzamin z matematyki rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 100 minut.

Ostatnia część egzaminu – sprawdzian z języka obcego nowożytnego – odbędzie się w czwartek, 16 maja. Rozpocznie się o 9:00 i potrwa 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

źródło:
PSP w Wolinie