Ponad 22,2 mln zł wynosi dofinansowanie dla zachodniopomorskich gmin na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wsparcie finansowe dla samorządów przeznaczone jest na finansowanie posiłków, produktów żywnościowych lub świadczeń pieniężnych na zakup żywności osobom potrzebującym.

– Dziękuję Państwu za zaangażowanie w program, ponieważ dzięki wspólnemu wysiłkowi – rządowym środkom oraz zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu samorządów możliwe było wyeliminowanie wstydliwego zjawiska, braku zapewnionych posiłków dla niektórych dzieci – podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki.

Umowy na dofinansowanie przekazał w Szczecinie wojewoda Zbigniew Bogucki, w Koszalinie wicewojewoda Tomasz Wójcik. Pomoc otrzymają w szczególności: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osoby starsze, chore i niepełnosprawne.