Ponad 327 mln zł przeznaczył w tym roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe i rowerowe w regionie. Największe projekty były realizowane dzięki dofinansowaniu funduszami UE. Zakończono m.in. budowę obwodnicy Trzebiatowa, przebudowano też drogi wojewódzkie nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Dolina Pięciu Jezior i odcinek Recław – Stepnica w ciągu DW111. 

W tegorocznym planie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie znalazło się 10 dużych inwestycji drogowych i sześć przedsięwzięć dotyczących rozbudowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

– To był kolejny ambitny rok modernizowania infrastruktury transportowej na Pomorzu Zachodnim. Zakończyliśmy kilka dużych projektów. Powstały dziesiątki kilometrów nowoczesnych, bezpiecznych dróg – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Większość projektów była i jest realizowana dzięki funduszom unijnym – podkreśla marszałek.

Głównym źródłem finansowania był Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-20. Niektóre przedsięwzięcia drogowe uwzględniają już nowy program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27. W puli zadań realizowanych w tym roku przez ZZDW były też projekty, które otrzymały wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Obwodnica Trzebiatowa i alternatywna trasa nad morze

W 2022 roku zakończyły się trzy duże inwestycje bardzo oczekiwane przez kierowców: przebudowa DW 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Dolina Pięciu Jezior; przebudowa DW111 od Stepnicy do Recławia i budowa ostatniego odcinka obwodnicy Trzebiatowa.

– Dokończenie drogowego obejścia Trzebiatowa było możliwe dzięki wypracowaniu kompromisu, który uwzględnia oczekiwania mieszkańców i kwestie związane z ochroną przyrody – przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – Trzebiatów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Łączą się tam trzy drogi wojewódzkie. W sezonie letnim miasto było zakorkowane. Przez centrum przebijały się samochody jadące do Mrzeżyna, a także zjeżdżające w Trzebiatowie na DW102.

Nowy odcinek obwodnicy Trzebiatowa powstał na podmokłym terenie w sąsiedztwie rzeki Regi. Na południu włączono go do istniejącego ronda, natomiast na północy miasta powstało rondo w ciągu DW102. Dzięki temu obwodnica łączy dziś wszystkie trzy drogi wojewódzkie przechodzące przez miasto – 102, 103 i 109. Nowy odcinek ma 1,7 km długości. Wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Dwa wykonane do tej pory odcinki obwodnicy Trzebiatowa realizowano w  ramach RPO (na lata 2007-13).  Kosztowały łącznie blisko 31 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 21 milionów. Zakończony właśnie ostatni odcinek obwodnicy kosztował prawie 25,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 21 mln zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2,4 mln zł. 

Wygodniej i bezpieczniej będziemy podróżować po Wybrzeżu nie tylko dzięki inwestycjom prowadzonym od lat na DW 102, która biegnie przez nadmorskie gminy i powiaty. Bardzo ważnym przedsięwzięciem, które zakończyło się w tym roku, była przebudowa 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW 111. To trasa biegnąca wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, alternatywa dla drogi krajowej S3. Do 2014 r. była drogą powiatową i nie spełniała standardów drogi wojewódzkiej. Teraz została poszerzona do normatywnych 7 metrów, wzmocniono jej konstrukcję oraz zastosowano szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W miejscowościach: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Modernizacja DW 111 (za ponad 100 mln zł, w tym 97,1 mln z funduszy unijnych) usprawni obsługę ruchu turystycznego i umożliwi rozwój miejscowości wypoczynkowych znajdujących się nad Zalewem.

Coraz więcej dróg rowerowych

W tym roku trwały również intensywne prace budowlane na kolejnych odcinkach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Na początku grudnia ZZDW zakończył między innymi etap V budowy Velo Baltica. Nowe odcinki o łącznej długość ponad 3,3 km powstały między Wisełką i Kołczewem. Koszt robót wyniósł blisko 8,8 mln zł brutto. Dwa wcześniejsze etapy – VI i VII, które zakończyły się latem, obejmowały odcinki od Kołczewa do Międzywodzia. Wszystkie odcinki zostały w znaczący sposób dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W etapie V – środki z EFRR wyniosły ponad 6,38 mln zł,  w etapie VI – ponad 5,2 mln zł, a w VII etapie – ponad 3.5 mln zł. Łącznie unijne dofinansowanie budowy tras rowerowych między Wisełką i Międzywodziem wyniósł blisko 15,17 mln zł. Swój wkład finansowy mieli tu również partnerzy projektu czyli w tym wypadku Gminy: Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje.

W przyszłym roku, w lipcu  na Trasie Velo Baltica oddany zostanie brakujący odcinek przy DW102 między Dziwnowem i Łukęcinem. Plac budowy został przekazany wykonawcy pod koniec października br. Zadanie podzielone zostało na etapy: oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku od Dziwnowa do Dziwnówka (ok. 5,42 km), budowa drogi rowerowej od Dziwnówka do Radawki (ok. 2 km)  oraz budowa drogi rowerowej od Radawki do Łukęcina (ok. 2,63 km).

W roku 2023 zakończona zostanie również budowa Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku Rakowo-Borne-Sulinowo. To 9,5 km szlaku na południe od jeziora Pile. W dużej części wiedzie on po starym nieczynnym nasypie kolejowym. Zadanie objęło też remont dawnego mostu kolejowego nad rzeką Piławą.

Inne odcinki tej trasy o łącznej długości 6,33 km: Głazów – Sulimierz i Nawrocko-Myślibórz gotowe będą w sierpniu przyszłego roku. Trzecią rozbudowywaną trasą rowerową jest Stary Kolejowy Szlak, który docelowo ma biec dwoma odnogami z Mielna i Kołobrzegu w kierunku Białogardzie i dalej na południe, do Wałcza. 

W czerwcu 2023 r. powinna zakończyć się budowa odcinków w gminach: Białogard, Będzino, Świeszyno i Mielno. Powstają tu dwa odcinki inwestycyjne: Karlino – DK6  i Żeleźno – Wronie Gniazdo. Dodatkowo zostaną oznakowane odcinki: Mielno – Mścice, Mścice – Koszalin, Konikowo – Niedalino, Strzekęcino – Wronie Gniazdo i Pomianowo – Klępino o łącznej długości ok 30 km. W przyszłym roku będą realizowane kolejne odcinki tej trasy: Złocieniec -Wałcz oraz Redlino-Białogard i Bezpraw-Karlino.

Na trasie Blue Velo nowe odcinki powstały w gminach: Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój i Dębno. Dwa z nich znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty (w pasie drogowym DW111), jeden zbudowano wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km), a dwa w Lubczynie (0,18 km). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km.  Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.