Za nami V Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” poświęcona odnawialnym źródłom energii. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion, wzięli m.in.– Kadri Simson, komisarz ds. energii UE, Norbert Lins, przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi (AGRI) oraz prof. Jerzy Buzek, przewodniczący rady programowej Fundacji EFRWP, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Rozwój inwestycji OZE na obszarach wiejskich, a w szczególności rynku biogazu, może być skuteczną odpowiedzią na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i transformacji energetycznej, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. V. Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” ma na celu określenie kierunków rozwoju sektora OZE na terenach wiejskich, sposobów jego finansowania oraz zaprezentowanie doświadczeń i dobrych przykładów inwestycji OZE. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli sektora gospodarki, organizacji pozarządowych, branżowych i rolniczych, a także samorządowców, polityków, przedsiębiorców i rolników, zaangażowanych w rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Swój udział i wkład merytoryczny w wydarzenie włożyli Kadri Simson, komisarz ds. energii UE, Norbert Lins, przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi (AGRI), oraz  prof. Jerzy Buzek, przewodniczący rady programowej Fundacji EFRWP, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie podzielono na dwa panele – „Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich” oraz drugi panel pn. „Doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich”.

Rozwój i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii jest dzisiaj koniecznością. Zwiększenie udziału odnawialnej energetyki na terenach wiejskich to szansa dla polskiej wsi na zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego, na rozwój przedsiębiorczości oraz ożywienie gospodarcze. Będziemy o tym rozmawiać podczas piątkowej konferencji w Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno, które stanie się miejscem debaty oraz wymiany poglądów i doświadczeń na temat przyszłości odnawialnych źródeł energii w naszym otoczeniu. Nasza konferencja jest przestrzenią do dialogu dla różnych środowisk w związku z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej. Kierujemy ją zarówno do ekspertów i praktyków gospodarczych, jak i do przedstawicieli organizacji okołobiznesowych, a także samorządowców – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji EFRWP.