Dzięki 100% dofinansowaniu, do Gminy Wolin trafiło 218 komputerów. Zostaną one przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich w ramach Grantów oraz wsparcia z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Dzięki pozyskaniu 100% dofinansowania w wysokości 579 400 zł mogliśmy zakupić 218 komputerów, które już rozpoczęliśmy przekazywać naszym Mieszkańcom. Ciesz mnie fakt, że oprócz inwestycji twardych, infrastrukturalnych mogliśmy zrealizować, taką która wspiera rodziny bezpośrednio, zwłaszcza w czasach kiedy inflacja mocno ogranicza możliwości budżetów domowych. Liczę na to, że wyłonione w przetargu nieograniczonym komputery o najlepszych dostępnych parametrach posłużą Państwa pociechom i będą wsparciem w rozpoczętym roku szkolnym – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.