Urzędnicy z dziwnowskiego przedstawili harmonogram odbioru odpadów komunalnych w kwietniu oraz maju 2021 roku. Przypomnijmy, odbiorem zajmuje się spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie.