Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż Gmina Kamień Pomorski podpisała umowę o dofinansowanie na zakup komputerów dla dzieci i wnuków pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Samorząd otrzyma wsparcie na zakup 174 laptopów o łącznej wartości 435 tys. złotych!

Gmina przekaże sprzęt w ciągu 10 miesięcy. Trafi ona do dzieci z rodzin popegeerowskich. Informację o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i umieszczeniu wnioskodawcy na liście osób, które otrzymają sprzęt można uzyskać dzwoniąc pod numer 91 3820982 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, Referat Oświaty, Kultury i Sportu. (ul. Kopernika 26 – budynek przychodni lekarskiej I piętro)

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim