Finał WOŚP wróci do Dziwnowa! Taka obietnica padła podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Dziwnów spotkania #MuremzaOwsiakiem

Harleyowcy przyjadą do Dziwnowa w dnia 26-28 kwietnia. Spodziewa się przyjazdu około 200 motocykli, gmina będzie współorganizatorem tej imprezy.

Bałtyk – powstanie tam obiekt hotelowo apartamentowy

Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie terenów przy ulicy Marynarki Wojennej w Dziwnowie. Za kwotę 1,7 mln złotych odbędzie się tam rewitalizacja parku. To pierwsza część prac, bo w ramach tego projektu w tym rejonie powstanie nowy Dom Kultury.

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak stara się, aby obiekt znajdował się w byłym kasynie

Rada Miejska w Dziwnowie ustanowiła insygnia władzy gminy Dziwnów. – Po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustalono łańcuch przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Dziwnowa.