Informuje się, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim na sali obsługi podatnika przygotowane zostało stanowisko komputerowe do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

∎ w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;

∎ od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

W razie potrzeby pracownicy Urzędu udzielą pomocy przy składaniu zeznania elektronicznie i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2017 r. i wysłania go w formie elektronicznej należy wcześniej przygotować: numer PESEL – jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka; informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.; kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie. Jest to bezpieczne i szybkie. To również szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim