Zespół Katedralny w Kamieniu Pomorskim wśród stu miast wpisanych na listę Pomników Historii. Z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tablicę potwierdzającą ten fakt otrzymał w trakcie uroczystej Gali w Teatrze Narodowym proboszcz ks. dziekan Dariusz Żarkowski oraz zastępca burmistrza Leszek Szefliński.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że chciałby, żeby na 100-lecie odzyskania niepodległości wśród Pomników znalazło się 100 obiektów. Jednak w końcowym efekcie lista zawiera ich „trochę ponad 100”. Dotychczas miano Pomnika Historii nadano 91 obiektom, dziś do tej prestiżowej listy dołączyło kolejne 14. Dla wszystkich wyróżnionych miejsc zostały przekazane symboliczne tablice upamiętniające jubileusz odrodzenia Niepodległej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury; określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do Prezydenta o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków.

Pomnikiem Historii w Kamieniu Pomorskim uznano Zespół Katedralny. Jego powstanie w XII wieku wiąże się z przeniesieniem tutaj siedziby biskupstwa pomorskiego z pobliskiego Wolina. Katedra wzniesiona w centrum biskupiej osady należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego z zachowanymi w jej wnętrzu wysokiej klasy dziełami sztuki, wśród których znajdują się unikatowe barokowe organy. Przylegający do świątyni wirydarz otoczony krużgankami – właściwy dla założeń klasztornych, nie katedralnych – stanowi ewenement w polskiej architekturze. Pozostałe budowle wchodzące w skład osady związane z funkcjonowaniem diecezji powstawały w różnym czasie i prezentują odmienne formy stylowe, dzięki czemu są doskonałym świadectwem przemian, jakim zespół podlegał w trakcie swego wielowiekowego trwania. Zachowane ślady różnych wyznań i kultur dokumentują zarówno złożoną historię całego regionu, jak i zmienny status kamieńskiej świątyni, która utrzymała wszakże przez blisko 800 lat funkcjonalną i ideową jednorodność.