5600 miał

1900 dodatek funkcyjny

10560

starosta traci 1300 zł na poborach

 

Ponieważ nie została podjęta uchwała na podstawie istniejącego rozporządzenia, zaleciłem i jest mi naliczane obniżone wynagrodzenie, w stosunku do mojej płacy zgodnie z rozporządzeniem.