Były to pierwsze tego typu badania na świecie. Czarownica miała blond włosy i niebieskie oczy. – Pracujemy jeszcze nad ustaleniem karnacji tej osoby? Stawiamy hipotezę, że była to osoba oskarżona o czary. Twierdzimy tak, na podstawie obrażeń. W przypadku pochówków antywampirycznych obrażenia mają charakter pośmiertny, natomiast w przypadku osób oskarżonych o czary, obrażenia powstawały za życia podczas np. przesłuchań.