„Aktywny rodzic” – to nowy program wsparcia, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na opiekę nad dzieckiem do lat trzech rodzice dostaną 1,5 tys. zł. Program ma ruszyć w drugiej połowie roku.

– To jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako „babciowe”. Obejmuje 1,5 tys. zł na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć role zawodowe z rolami rodzicielskimi – powiedziała w TVN24 BiS szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wiceminister Aleksandra Gajewska zapowiedziała, że program wystartuje w trzecim kwartale tego roku. Pieniądze z programu „Aktywny rodzic” będą przeznaczone na opłacenie dziecku opieki: żłobka, babci lub niani.