Mieszkańcy Kretlewa, Gadomia, Baczysławia oraz Wysokiej Kamieńskiej powinni natychmiast zaprzestać spożywania wody z miejscowego wodociągu publicznego, według informacji przekazanych przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie. W obliczu niedawnych wyników badań, które wykazały obecność bakterii grupy coli, eksperci Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim wydali ostrzeżenie, dotyczy 1075 mieszkańców tych miejscowości.

Próby wody, które zostały pobrane 16 maja 2023 roku, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Oznacza to, że woda nie jest odpowiednia do spożycia, ani do użytku domowego.

Zakład Usług Publicznych wydał konkretne zalecenia dla mieszkańców:

Woda z kranu nie powinna być spożywana ani używana do przygotowania posiłków. Woda nie jest odpowiednia do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz do prania. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Woda może być jednak wykorzystywana do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalety.

Jednocześnie Zakład Usług Publicznych w Golczewie poinformował, że podjął natychmiastowe działania naprawcze, mające na celu poprawę jakości wody do poziomów spełniających obowiązujące normy. Do czasu zakończenia prac naprawczych, woda będzie dostarczana do wymienionych miejscowości za pomocą beczkowozu w wyznaczonych godzinach:

Gadom: 7.00-8.00, 13.00-14.00, 17.30-18.00

Kretlewo: 8.00-9.00, 14.00-15.00, 18.00-18.30

Baczysław: 9.00-10.00, 15.00-16.00, 18.30-19.00

Wysoka Kamieńska: 10.00-11.00, 16.00-17.00, 19.00-20.00

Zakład Usług Publicznych przeprosił za zaistniałe utrudnienia, zapewniając jednocześnie, że bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców są priorytetem. Działania są podjęte z pełną determinacją, by jak najszybciej przywrócić normalną dostawę wody.

Mieszkańcy są zachęcani do przestrzegania zaleceń wydanych przez Zakład Usług Publicznych, do momentu gdy zostaną poinformowani, że woda jest znowu bezpieczna do spożycia i codziennego użytku. Poinformujemy o wszelkich postępach w tej sprawie, jak tylko będą dostępne nowe informacje.