Nowe przedszkola, przychodnie, sale gimnastyczne, place zabaw, baseny, drogi lokalne, świetlice wiejskie, kluby dla seniorów, połączenia autobusowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, miejsca w żłobkach, wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, to zadania samorządów, które wspieramy środkami z budżetu państwa.

Każdy z nas może mieć inne potrzeby. Dbamy o to, aby odpowiadać na jak najwięcej z nich. Jako przedstawiciel rządu, wraz z posłami zabiegam o godne środki dla Województwa Zachodniopomorskiego. Większość z nich stanowi wsparcie dla samorządów, które powinny decydować o ich wydawaniu, w sposób zgodny z potrzebami lokalnych społeczności

Nowe inwestycje muszą służyć mieszkańcom wszystkich 113 gmin Pomorza Zachodniego, dlatego cieszę się, że w ciągu 1001 dni na stanowisku wojewody podpisywałem decyzje dofinansowaniu oraz uczestniczyłem w oddaniu do użytku setek inwestycji.

Z samych programów:
✅ Maluch+ Senior+ Opieka 75+
✅ Cyfrowa Gmina
✅ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
✅ Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
✅ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
✅ Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych
✅ Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
✅ Rządowy Program Odbudowy Zabytków
✅ Subwencja Wyrównawcza

W latach 2021-2023 do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafiło ponad 5,5 miliarda złotych.

Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki