1 września rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli – przekazał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie wiadomo, jaką przybierze formę. Jej szczegóły mają zostać ustalone w najbliższy poniedziałek.

Zapowiedź akcji to efekt fiaska rozmów związkowców z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Nauczyciele domagają się 20-procentowej podwyżki płac w tym roku. Z kolei resort zaproponował im podniesienie zarobków o 9 procent od stycznia 2023 roku.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkało się w środę, aby omówić informacje przedstawione we wtorek przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas posiedzenia Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty, w którego skład oprócz przedstawicieli rządu i przedstawicieli związków zawodowych wchodzą też przedstawiciele organizacje samorządowych.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP w podjętej uchwale postanowiło: „1. Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji; 2. Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku, obejmujące m.in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy; 3. Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego”.