Uniwersytecki Zespół „Fantazja” kolejny raz uczestniczył w „Popołudniu z kolędą” zorganizowanym w Międzyzdrojach na zaproszenie Międzynarodowego Domu   Kultury i zespołu śpiewaczego „Fale”. Przegląd lokalnych zespołów odbywa się  w Międzyzdrojach już  od 17 lat. Na spotkanie przybyło 11 zespołów, w tym Kamień Pomorski reprezentował zespół Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów „Relaks” i zespół  z kamieńskiego SUTW. Jak co roku wszyscy uczestnicy byli bardzo ciepło przyjęci przez Gospodarzy, a zespół „Fantazja”  – chwalony za postępy, w których duży udział ma dyrektor kamieńskiej Szkoły Muzycznej –  Pani Jolanta Przybycień, która obecnie prowadzi „Fantazję”.

UTW Kamień Pomorski