Burmistrz Golczewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy i zamówień publicznych. Od kandydatów wymaga obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, wyższego wykształcenia oraz trzyletniego stażu pracy.