Poznaliśmy nazwisko nowego dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury. Decyzją Burmistrza Leszka Dorosza, w drodze tzw. awansu wewnętrznego, od poniedziałku (9 marca) na czele MDK stoi Artur Duszyński - dotychczasowy kierownik do spraw technicznych, organizacji imprez, informacji turystycznej i współpracy z zagranicą....