To był dobry rok pomimo wielu trudności podsumowuje Burmistrz Grzegorz Jóźwiak. – Za chwilę przywitamy nowy rok 2020. Będzie on bardzo trudny, ale mam nadzieje, że dzięki zaangażowaniu wszystkich osób uda się zrealizować założone cele. Życzę wszystkim dużo zdrowia, miłości, wytrwałości i nadziei.