95,9 mln oraz 96,1 mln złotych na takie kwoty opiewały oferty dwóch konsorcjów, które zadeklarowały się zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Międzyzdrojach. To 44 mln więcej niż przewidziano w kosztorysie. 

Budowę i modernizację oczyszczalni międzyzdrojski ZWiK wycenił na 52,9 mln zł. Z tej sumy 32,6 mln zł miało wynieść dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja miała być realizowana do 2020 roku. W ramach projektu ZWiK planował modernizację węzłów mechanicznego, biologicznego oraz osadowego.

Dzięki tym działaniom 1515 nowych użytkowników miało zostać przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a oczyszczalnia zostałaby dostosowana do wymagań wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej 9/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych. To drugie podejście firmy do szukania wykonawcy. W pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę blisko 40 mln większą od kosztorysu.