Zakład Wodociągów i Kanalizacji poszukuje dzierżawcy szaletów zlokalizowanych w Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku i Łukęcinie. Dzierżawa będzie zawarta z jednym podmiotem. Jakie musi spełnić warunki? Do kiedy należy składać oferty? Przeczytajcie!

Dzierżawa będzie obowiązywać od 6 kwietnia do 30 września. Chodzi o szalety zlokalizowane w Międzywodziu przy ulicy Morskiej, Dziwnowie przy ulicach Szosowej, Słonecznej, Reymonta i Żeromskiego, Dziwnówku przy ulicach Kamieńskiej i 1 – go Maja oraz w Łukęcinie przy zejściu na plażę.

Oferty należy składać do 5 marca w sekretariacie ZWiK do godz. 12. Od dzierżawcy wymaga się pokrycia kosztów związanych z eksploatacją tj. zakupu środków czystości, papieru toaletowego, środków dezynfekujących oraz pokrycia kosztów energii, zużytej wody, kanalizacji i wywozu nieczystości stałych. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich napraw.

Szalety będą musiały być otwarte w okresie 15.06 – 15.09 oraz weekend majowy od godziny 10 do 22. W obrębie szaletu niedopuszczalne jest prowadzenie handlu. Opłata za korzystanie nie może wynosić więcej niż 2 zł.