ZUS udostępnia wniosek dla starających się o postojowe, których zleceniodawca nie chciał się o to dla nich postarać. By go wypełnić, trzeba spełnić jednak określone warunki. Trzeba też mieć możliwość elektronicznego go złożenia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) opublikował nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Wniosek ma symbol RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. Pozwala na to tarcza antykryzysowa 4.0.

Dotyczy to jednak tylko tych, którym zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Ponadto musi też spełniać inne warunki. Jego zleceniodawca musiał mieć przestój w działalności w wyniku COVID-19. Umowa wiążąca obie strony musi być też zawarta przed 1 kwietniem 2020 r., ponadto przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Czyli nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł.

Jak złożyć ten wniosek? Po pierwsze potrzebny jest profil profil na PUE ZUS. Jeżeli wnioskodawca jeszcze go nie ma, to może go założyć przez bankowość elektroniczną w PKO BP, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium, Citi Handlowy czy ING. Może do tego również posłużyć profil zaufany, podpis kwalifikowany. Ostatecznie też można to załatwić podczas wizyty w placówce ZUS. W takim przypadku pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdza nasze dane i zakłada profil.

Na PUE ZUS wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej trzeba podpisać. Wniosek RSP-CZ można podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS. Jest to najprostszy sposób autoryzacji i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy opłat.

Wnioski elektroniczne są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku. Na wnioskach o ponowną wypłatę świadczenia postojowego zostało też dodane pole, w którym można podać numer rachunku bankowego. To uwzględniać ma sytuację, kiedy wnioskujący zmienił bank, stara się o kolejną wypłatę świadczenia. Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2 080,00 zł, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r