Umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń, a także wypłata postojowego – o takie formy pomocy można ubiegać się znów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rząd przedłużył działanie tarczy, a przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 1 lutego.

O nowych rozwiązaniach dla przedsiębiorców informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. W komunikacie przesłanym PAP zwraca uwagę, że prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Dodaje, że zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej.

Na jakie formy pomocy mogą liczyć przedsiębiorcy? Przede wszystkim na umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń. Oprócz tego ZUS wypłaci również ponownie postojowe. Świadczenie te będzie wypłacone maksymalnie dwukrotnie.

I tak o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branż: fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy.

– Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze (kod PKD 49.32.Z) i prowadzący usługi wspomagające transport (PKD 52.23.Z) – zwraca uwagę Uścińska.

Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach (kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z). Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i jednokrotna wypłata ponownego świadczenia postojowego. Umorzenie składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 roku prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł o co najmniej 40 proc. „Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku” – tłumaczy ZUS w komunikacie.

„Np. jeśli klient składa wniosek w lutym 2021 roku. Zatem jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających może wskazać styczeń 2021 roku lub grudzień 2020 roku. Jeśli wskaże styczeń 2021 roku, to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020 roku lub stycznia 2020 roku. Jeśli wskaże grudzień 2020 roku, to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do listopada 2020 roku lub grudnia 2019 roku” – wyjaśnia ZUS.

Zakład zaznacza, że składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB. O wsparcie będzie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Jednak – jak przypomina ZUS – data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

źródło:
PAP