Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczył, jak będą wyglądać świadczenia emerytalne w Polsce aż do roku 2080. Zakończenie aktywności zawodowej może być dla wielu osób prawdziwym szokiem. Relacja wysokości świadczenia do pensji będzie bowiem bardzo niska.

Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej” stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji, drastycznie się bowiem zmniejszy. W przyszłym roku przeciętna emerytura wynosić ma 2457 zł. To 53,8 proc. średniego wynagrodzenia. W roku 2025 wysokość świadczenia wyniesie co prawda 3027 zł, czyli wyraźnie więcej, niż dziś,  ale będzie to 50,1 proc. przeciętnej pensji. Co kolejne pięć lat rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma parametrami będzie coraz większy. W 2045 roku przeciętna emerytura będzie stanowić już zaledwie 32 proc. przeciętnej pensji, w 2065 roku niespełna 24 proc.

W kolejnych pięciolatkach różnica już tak dynamicznie rosnąć nie będzie, jednak w roku 2080 przeciętna emerytura będzie stanowić zaledwie 23,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To ponad dwa razy większa różnica niż dziś.