Zawód POLICJANT to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu osób, którzy chcą nieść pomoc i lubią wyzwania. Masz w sobie empatię niesienia pomocy innym oraz szukasz stabilnego zatrudnienia? – ZOSTAŃ POLICJANTEM ! Jeśli chcesz z nami pracować, już dziś skontaktuj się z kamieńską Policją, złóż dokumenty o przyjęcie do służby w Policji i przystąp do procesu rekrutacji !

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna. Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się – to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Jesteś zainteresowany wstąpieniem w nasze szeregi?  Nie czekaj, już dziś złóż dokumenty w kamieńskiej komendzie.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, ul. Żwirki i Wigury 2 Jednocześnie informujemy, że Komendant Główny Policji ustalił terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2021.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

23 lutego 2021
20 kwietnia 2021
13 lipca 2021
15 września 2021
3 listopada 2021
30 grudnia 2021

WYMAGANE DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI:
•    podanie o przyjęcie do służby w Policji – adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
•    wypełniony kwestionariusz osobowy,
•    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
•    kserokopia dowodu osobistego, prawa jazdy i książeczki wojskowej ( dotyczy mężczyzn).

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
•    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
•    który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
•    korzystający z pełni praw publicznych;
•    posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wprowadzony został nowy druk „Kwestionariusza osobowego kandydata do sużby”. Aktualny druk kwestionariusza udostępniony został do pobrania na stronie zachodniopomorska.policja.gov.pl

st.post.Katarzyna Jasion